تولید خودرو در ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲

تولید خودرو در ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲

انتشار1402/8/20

دسته‌بندیآخرین اخبار

نویسندههمراه فلز

تولید خودرو در ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۶۳ هزار دستگاه رسید.

بر اساس گزارش مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این تعداد، ۶۲۴ هزار دستگاه خودروی سواری، ۹۱ هزار دستگاه خودروی وانت، ۲۳۰۰ دستگاه خودروی ون و ۲۲ هزار دستگاه خودروی سنگین تولید شده است.

تولید خودروی سواری در ۷ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. تولید خودروی وانت نیز در این مدت ۴۷ درصد و تولید خودروی ون ۲۹ درصد افزایش یافته است.

تولید خودروی سنگین نیز در این مدت با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است.

سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد بوده است. در این مدت ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۴ درصد افزایش داشته است.

نظر شما