ورود سیمان و فولاد به بورس کالا، شفافیت بازار را افزایش داد

ورود سیمان و فولاد به بورس کالا، شفافیت بازار را افزایش داد

انتشار1402/8/18

دسته‌بندیآخرین اخبار

نویسندههمراه فلز

فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است که ورود سیمان و فولاد به بورس کالا، بازار غیرشفاف این دو کالا را شفاف کرده است. به گفته وی، اکنون سیاست‌گذاران می‌توانند به راحتی اطلاعات و شرایط دقیق بازار را رصد کرده و تصمیم‌های درست را با استفاده از داده‌های درست اتخاذ کنند.

طهماسبی در این باره گفت: «شرایط قبل از ورود سیمان و فولاد به بورس کالا با امروز قابل مقایسه نیست. اکنون آمار و ارقامی که از میزان تولید و فروش شرکت‌ها شفاف شده است، به واسطه عرضه این کالاها در بورس کالاست.»

وی افزود: «بورس کالا بستری شفاف برای کشف قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضاست. بنابراین، اگر شفافیتی در یک بازار وجود نداشته باشد، امکان تنظیم بهینه آن بازار برای سیاست‌گذار نیز میسر نیست.»

طهماسبی همچنین گفت: «از آنجایی که اطلاعات در بورس کالا ثبت می‌شود، به طور شفاف مشخص است که چه اتفاقی در یک بازار رخ می‌دهد. برای مثال، اگر بازار یک محصول التهاب دارد، بورس کالا نیز به واسطه شفافیت، آن التهاب را نشان داده و گزارش می‌دهد. در این صورت، نباید ناکارآمدی بخش‌های دیگر را به بستر معامله یعنی بورس کالا نسبت داد. بلکه همین شفافیت عاملی است که سیاست‌گذار با علم به وجود ایراد در یک بازار به سمت حل مشکل و رفع التهاب حرکت می‌کند.»

وی در پایان گفت: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وقتی کالاها در بورس معامله می‌شود، به دلیل شفافیتی که در آن وجود دارد، حتی در زمان التهاب بازارها امکان مدیریت صحیح به کمک تنظیم عرضه و تقاضا وجود دارد. اما وقتی یک کالا در بازار آزاد معامله می‌شود و عملاً هیچ شفافیت دقیقی از آن وجود ندارد، رشد کاذب قیمت‌ها و آشفتگی همراه آن بازار است و امکان انواع دلالی‌ها نیز در بازار آن کالا وجود دارد.»

نظر شما