قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه؛ به تفکیک بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدکننده در جداول زیر قرار داده شده است و به صورت لحظه ای آپدیت می‌شود تا مشتریان عزیز شرکت همراه فلز بتوانند با اطلاع از آخرین قیمت ورق گالوانیزه و مقایسه برندهای مختلف، بهترین محصول را از نظر قیمت و کیفیت انتخاب کنند.

قیمت ورق گالوانیزه به فاکتورهای زیادی، بستگی دارد که هر کدام از این فاکتورها به تنهایی می‌توانند تاثیر چشم‌گیری بر قیمت این محصول داشته باشند. ابعاد و ضخامت ورق گالوانیزه، کارخانه تولید کننده، نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار و روابط بین کشورها همگی از فاکتورهایی هستند که می‌توانند بر قیمت این محصول تاثیرگذار باشند. حجم زیادی از نیاز کشور به ورق گالوانیزه از طریق واردات انجام میشود، به همین دلیل تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت ورق گالوانیزه، به شدت زیاد است.

نحوه خرید ورق گالوانیزه از همراه فلز

 1.    استعلام قیمت و موجودی محصول توسط مشتری
 2.    ارائه پیش فاکتور شامل قیمت و مشخصات ورق گالوانیزه، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل و سایر جزئیات سفارش توسط کارشناسان همراه فلز
 3.    تایید پرداخت، دستور بارگیری و ارسال بار به واحد ترابری و لجستیک
 4.    تاييد قيمت كرايه توسط مشتری
 5.   تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، طبق زمان بندی اعلام شده
مطالب بیشتر

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

20251

1000

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

383,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20252

1250

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

20253

1000

35

کارخانه

کیلوگرم

رول

388,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20254

1250

35

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

20255

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

362,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20256

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

362,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20257

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

352,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20258

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

352,500 ریال

بدون تغییر
arrow

20259

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

359,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202510

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

327,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202511

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

327,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202512

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

327,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202513

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

332,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202514

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

303,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202515

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

307,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202516

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

282,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202517

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

283,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202518

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202519

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202520

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202521

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202522

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

284,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202523

1000

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202524

1250

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202525

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202526

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,500 ریال

بدون تغییر
arrow

202527

1000

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202528

1250

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202529

1000

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202530

1250

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

202531

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202532

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202533

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202534

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202535

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202536

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202537

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202538

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202539

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202540

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202541

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202542

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202543

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202544

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202545

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202546

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202547

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202548

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202549

1000

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202550

1250

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202551

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202552

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202553

1000

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202554

1250

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202555

1000

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202556

1250

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

202557

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

344,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202558

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

344,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202559

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202560

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202561

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

329,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202562

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

329,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202563

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202564

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202565

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

303,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202566

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

303,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202567

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202568

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202569

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

284,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202570

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

284,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202571

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202572

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202573

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202574

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

285,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202575

1000

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202576

1250

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202577

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

284,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202578

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

284,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202579

1000

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

290,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202580

1250

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

288,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202581

1000

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

298,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202582

1250

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

298,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202583

1000

250

کارخانه

کیلوگرم

رول

302,000 ریال

بدون تغییر
arrow

202584

1250

250

کارخانه

کیلوگرم

رول

302,000 ریال

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

202585

1000

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202586

1250

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202587

1000

35

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202588

1250

35

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202589

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202590

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202591

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202592

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202593

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202594

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202595

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202596

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202597

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202598

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

202599

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025100

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025101

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025102

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025103

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025104

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025105

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025106

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025107

1000

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025108

1250

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025109

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025110

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025111

1000

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025112

1250

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025113

1000

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025114

1250

200

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025115

1000

250

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025116

1250

250

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

ورق گالوانیزه

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

2025117

1000

48

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025118

1250

48

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025119

1000

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025120

1250

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025121

1000

34

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025122

1250

34

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025123

1000

38

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025124

1250

38

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025125

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025126

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025127

1000

43

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025128

1250

43

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025129

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025130

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025131

1000

58

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025132

1250

58

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025133

1000

68

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025134

1250

68

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025135

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025136

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025137

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025138

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025139

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025140

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025141

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025142

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025143

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025144

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

2025145

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

343,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025146

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025147

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025148

1250

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025149

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

329,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025150

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

329,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025151

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025152

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025153

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

304,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025154

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

304,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025155

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025156

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025157

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025158

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025159

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025160

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025161

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025162

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

286,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025163

1000

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025164

1250

120

کارخانه

کیلوگرم

رول

287,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025165

1000

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025166

1250

125

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025167

1000

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

290,000 ریال

بدون تغییر
arrow

2025168

1250

150

کارخانه

کیلوگرم

رول

289,000 ریال

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

2025169

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025170

1250

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025171

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025172

1250

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025173

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025174

1250

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025175

1000

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025176

1250

70

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025177

1000

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025178

1250

80

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025179

1000

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025180

1250

90

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025181

1000

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025182

1250

100

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

کد کالا

عرض

ضخامت(mm)

بارگیری

واحد

حالت

قیمت

تغییر

2025183

1250

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025184

1000

30

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025185

1250

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025186

1000

40

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025187

1000

50

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025188

1000

14

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025189

1000

20

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025190

1000

22

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025191

1000

25

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025192

1000

35

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025193

1000

45

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025194

1000

55

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025195

1000

60

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025196

1250

2

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025197

1000

2

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025198

1250

2.5

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025199

1000

2.5

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025200

1000

3

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025201

1250

3

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025202

1250

4

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025203

1000

4

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025204

1250

5

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

2025205

1000

5

کارخانه

کیلوگرم

رول

تماس بگیرید

بدون تغییر
arrow

فرمینگ ورق رنگی و گالوانیزه

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

توضیحات

مقاطع فولادی در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند. یکی از این مقاطع پر مصرف ورق‌های گالوانیزه هستند.

ورق‌های گالوانیزه؛ ورق‌های فولادی هستند که سطح آن با فلز روی (zn) پوشانده شده است و آن‌ها را در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی محافظت می‌نماید. کارخانه‌های زیاد داخلی و خارجی در این زمینه فعالیت می‌کنند که کیفیت محصولات هرکدام با دیگری تفاوت دارد. همین امر باعث تغییر قیمت این ورق‌ها نیز می‌گردد.

از ورق گالوانیزه در جاهایی که محافظت در برابر خوردگی بسیار مهم است استفاده می شود. در واقع ورق گالوانیزه یک جایگزین عالی و کم هزینه برای فولاد زنگ نزن است. ورق گالوانیزه تا 30 سال دربرابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاوم است و در عین حال استحکام بالایی دارد. 

قیمت انواع ورق فولادی

 

عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه

عوامل گوناگونی بر قیمت این ورق‌ها تاثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به قیمت ورق پایه استفاده شده در ساخت این ورق‌ها می‌باشد. بنابراین در تعیین قیمت نهایی ورق گالوانیزه، قیمت پایه فولاد و آهن و حتی عوامل تاثیرگذار بر آن،‌ موثر هستند.

همچنین روش تولید این ورق‌ها، میزان روی به کار رفته در سطح آن‌ها، ضخامت، ابعاد و کیفیت هم در تعیین قیمت تاثیر دارند. با تغییر هر کدام از این فاکتورها، قیمت ورق گالوانیزه نیز تغییر می‌کند. قیمت این ورق‌ها مانند سایر مقاطع فولادی معمولا به صورت روزانه تعیین می‌گردد.

به طور کلی عوامل متعددی بر قیمت ورق گالوانیزه تاثیر دارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

 1. کیفیت کارخانه تولیدکننده
 2. ضخامت ورق گالوانیزه
 3. نرخ ارز و نوسانات ارزی
 4. قیمت مواد اولیه
 5. قیمت نفت
 6. هزینه حمل و نقل
 7. نوع ورق گالوانیزه
 8. سیاست های داخلی و خارجی و تحریم مواد اولیه و تحریم کارخانه های تولید کننده ایرانی
 9. میزان عرضه و تقاضا
 10. نحوه تولید ورق گالوانیزه: در روش حمام مذاب، فلز روی بیشتری مصرف می شود ولی ورق گالوانیزه حاصل از این روش کیفیت بالاتری دارد، بنابراین ورق گالوانیزه حاصل از این روش گرانتر است.
 11. وزن ورق گالوانیزه: هرچه وزن ورق گالوانیزه سنگین تر باشد، گرانتر است.
 12. ابعاد و مساحت ورق گالوانیزه: برای گالوانیزه کردن ورق هایی با ابعاد بزرگ باید از حمام گالوانیزه بزرگی استفاده شود که حاوی روی بیشتری است که باید به صورت مذاب نگهداری شود، به همین دلیل سازه های پیچیده یا وسیع، مانند تریلرها و اشکال سه بعدی، با وزن یکسان قیمت بیشتری نسبت به سازه هایی با ساختار ساده، مانند ستونها و تیرها، دارند.
 13. میزان پوشش ورق روی
 14. کیفیت نهایی ورق و استانداردهای تولید

 

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

ورق گالوانیزه 6 متری که به نام‌های دیگری چون ورق 6 میل، ورق0.6 یا ورق 60 نیز معروف است، در بازار آهن‌آلات یکی از پرکاربردترین محصولات می‌باشد.

این محصول را کارخانه‌های مختلفی تولید می‌کنند. گاهی اوقات قیمت‌های محصولات مشابه در کارخانه‌های مختلف متفاوت هستندکه این اختلاف قیمت‌ها  به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود مانند: میزان عرضه محصول در کارخانه، میزان تقاضای مشتریان و وزن محصول.

قیمت این ورق معمولاً با توجه به ضخامت‌ و وزن آن تعیین می‌گردد و در جدول بر اساس هر کیلوگرم ثبت می‌شود.

 

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

کم‌ترین ضخامت ورق‌های گالوانیزه، یک میلی‌متر است و در صورت سفارش مشتریان ضخامت‌های بیشتر آن هم تولید می‌گردد.

یکی از پرکاربردترین ضخامت‌های موجود در بازار 3 میل می‌باشد. بسیاری از صنایع  ورق‌هایی با این ضخامت را به کار می‌برند. از این رو گاهی میزان تقاضای این محصول افزایش می‌یابد و قیمتش نسبت به سایر ورق‌ها بالاتر می‌رود.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل هم، نوسان‌های روزانه را مانند سایر انواع این محصول تجربه می‌کند. عرض‌های مختلف این ورق‌ توسط کارخانه‌ها تولید می‌گردد. بر اساس نیاز مشتری برش طولی ورق هم انجام خواهد شد.

 

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی (قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه)

قیمت ورق‌های گالوانیزه کارخانه‌های مختلف، در ازای کیلوگرم اعلام می‌شود. به دلیل اینکه این محصولات در ابعاد مختلف تولید می‌گردند، بر اساس وزن قیمت‌گذاری آن‌ها انجام خواهد شد.

 

خرید ورق گالوانیزه

مصرف کنندگان هنگام خرید ورق گالوانیزه باید با توجه به مشخصات آن ورق موردنیاز خود را انتخاب و خریداری نمایند. جهت این کار بهتر است از تیم پشتیبانی که در هر شرکت وجود دارد راهنمایی بگیرند تا محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب تهیه نمایند.

 

انواع ورق گالوانیزه

با توجه به نوع فرآیند گالوانیزاسیون، ورق‌های گالوانیزه در انواع ورق گالوانیزه گرم و سرد تولید می‌شوند. یکی از انواع ورق گالوانیزه، ورق گالوانیزه ذوزنقه‌ای نیز است.

ورق گالوانیزه گرم:

ورق گالوانیزه گرم با فرآیند گالوانیزاسیون گرم انجام می‌گیرد. در این روش ورق‌های فولادی در حمامی از عنصر روی مذاب غوطه‌ور می‌شوند. در طی این فرآیند ابتدا ورق‌های فولادی تا 120 درجه سانتی‌گراد در کوره حرارت می‌بینند و سپس با عبور ورق‌های یاد شده از حمام روی مذاب پوشش روی به شکل یک نوار پیوسته بر روی بستر فولادی تشکیل می‌شود. در حمام پوشش روی، پس از پیچیده شدن محصول فولادی به دور یک رول غوطه ور، با فلز مذاب روی واکنش می‌دهد و پوشش چسبنده را تشکیل می‌دهد. سپس به صورت عمودی خارج می‌شود و با استفاده از هوای با فشار بالا روی مذاب اضافی از سطح ورق حذف خواهد شد تا ضخامت پوشش مورد نظرکنترل گردد. در آخر فولاد سرد خواهد شد و باعث سفت شدن پوشش روی بر روی سطح آن می‌شود.

ورق گالوانیزه سرد: 

این ورق به کمک فرآیند گالوانیزه الکتریکی یا به عبارتی آبکاری، تولید می‌شود که در این روش، بر روی ورق فولادی، روی به صورت الکترولیتی رسوب می‌کند. از آنجایی که در این فرآیند به اندازه فرآیند گالوانیزه گرم دما به ورق فولادی اعمال نمی‌گردد، "گالونیزه سرد" نام دارد. به دلیل پایین بودن دما در حین فرآیند تولید، ساختار ورق فولادی تغییر نکرده و خواص ورق یکنواخت و همگن خواهد شد. مزیت این روش تعیین دقیق ضخامت پوشش ورق می‌باشد. محدودیت این فرآیند این است که با این روش نمی‌توان به پوشش‌های ضخیم ارائه شده توسط فرآیند گالوانیزه گرم دست یافت.

 

ویژگی ورق گالوانیزه

این ورق‌ها ویژگی‌های بسیار زیادی دارند که آن‌ها را از دیگر ورق‌ها متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

مقاومت در برابر خوردگی

ظاهر خوب سطح

شکل‌پذیری مناسب برای برآوردن نیازها در کاربردهای کشش عمیق

رنگ‌پذیری خوب (در صورت انجام عملیات پیش تصفیه مناسب)

قابلیت جوش خوب

 

مزایای ورقهای گالوانیزه

برای ساخت قطعات و ابزارهایی که احتمال دارد دچار زنگ‌زدگی و خوردگی شوند ورق‌های گالوانیزه کاربرد دارند. مهم‌ترین مزایای ورق‌های گالوانیزه عبارتند از:

 1. استفاده از ورق‌های گالوانیزه عمر مفید وسایل و قطعات را افزایش می‌دهد و در نتیجه به تعویض و تعمیر کمتر نیاز پیدا می‌کنند و از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند.
 2. ورق‌های گالوانیزه قابلیت جوشکاری و همچنین رنگ‌پذیری و پرس‌کاری دارند.
 3. ورق‌های گالوانیزه مقاومت خوبی در مقابل عوامل طبیعی مخرب دارند و آسیب نمی بینند
 4.  هزینه پایین تولید ورق گالوانیزه
 5. هزینه پایین نگهداری و تعمیر 
 6. طول عمر بالا
 7. قابل اطمینان
 8. پوشش سخت با کمترین میزان نفوذپذیری
 9. حفاظت کاتدی در برابر خوردگی
 10. سهولت بازرسی

 

ابعاد و وزن ورق گالوانیزه

به صورت کلی عوامل مختلفی روی ابعاد ورق‌های گالوانیزه تاثیر می‌گذارند که شرکت سازنده این ورق‌ها یکی از این عوامل می‌باشد. ضخامت ورق‌های گالوانیزه در بازه 0.25 تا 2.5 میلی‌متر قرار دارند. پرکاربردترین عرض‌های تولیدی این ورق‌ها عرض‌های 100 تا 125 است. وزن این ورق نیز با فرمول محاسبه وزن به دست می‌آید.

 

 کاربرد ورق گالوانیزه

 ورق‌های گالوانیزه کاربردهای گسترده‌ای با توجه به ابعادشان دارند که عبارتند از:

 • کشاورزی
 • اتومبیل‌سازی
 • ساخت و ساز
 • لوازم خانگی
 • ابزار الکتریکی
 • اسباب و اثاث منزل
 • راه آهن
 • ساخت تابلوها و علائم جاده‌ها
 • لایه‌های محافظتی مقاوم
 • سینی کابل
 • نردبان کابل
 • لوله فولادی برق
 • لوله بخاری
 • کانال کولر

 

پرکاربردترین انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 6 متری از پرکاربردترین ورق‌های گالوانیزه می‌باشد. همچنین ورق گالوانیزه 3 میل نیز از ضخامت‌های پرکاربرد این ورق است.

 

خدمات برش و فرم‌دهی ورق گالوانیزه

فرمینگ ورق گالوانیزه به عملیاتی اطلاق می‌گردد که بر روی این ورق‌ها انجام می‌گیرد تا جهت استفاده در صنایع مختلف آماده شوند. به طور مثال این ورق‌ها به شکل لوله یا کرکره تبدیل شده و سپس به کار برده خواهند شد. با کمک دستگاه فرمینگ این کار انجام می‌گیرد.

این ورق‌ها پس از اینکه داخل دستگاه قرار گرفتند شکل‌دهی شده و برای مصرف آماده می‌شوند. با استفاده از قالب فرمینگ شکل‌دهی به ورق‌های صورت می‌گیرد. این قالب‌ها انواع مختلفی دارند که هرکدام یک طرح مخصوص بر روی ورق ایجاد می‌کنند. انواع فرمینگ ورق‌ها عبارتند از: ذوزنقه، شادولاین، سفال و کرکره سینوسی.

 

خدمات همراه فلز روی ورق گالوانیزه

این شرکت برای آسان نمودن کار مشتریان بر روی ورق‌ها کارهایی نظیر انجام خدمات نواربری، رنگ‌آمیزی الکترواستاتیک، پانچ، تولید انواع فرمینگ‌های پوششی، تولید انواع آبروها و فلاشینگ‌های صنعتی را انجام می‌دهند.

 

پیش از خرید ورق گالوانیزه چه نکاتی را لازم است بدانید؟

قبل از خرید این ورق‌ها باید نکاتی را بدانید که عبارتند از:

 • دانستن کاربرد ورق‌های گالوانیزه
 • شناسایی کیفیت ساخت ورق گالوانیزه
 • شناخت روش ساخت ورق گالوانیزه
 • در نظر گرفتن ضخامت، وزن و ابعاد ورق گالوانیزه
 • قیمت ورق گالوانیزه
 • تخمین زدن مسافت حمل ‌و نقل
 • برندهای تولیدکننده این ورق

 

فروش ورق گالوانیزه

همراه فلز به دلیل ارتباط داشتن با تمامی تولیدکنندگان این ورق، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت ورق و همچنین نزدیک‌ترین کارخانه‌ای که به محل موردنظرتان وجود دارد را معرفی نماید تا خریدی مقرون به صرفه داشته باشید.

 

قیمت ورق گالوانیزه رنگی 

یکی از مشتقات فولادی، ورق رنگی است که در ادامه فرآیند گالوانیزه کردن ورق به وجود می‌آید. تولید ورقی زیبا با خواص بهبود یافته نسبت به خوردگی، هدف از رنگ کردن ورق گالوانیزه است. زیبایی این ورق‌ها، باعث افزایش استفاده آن‌ها در صنعت تولید لوازم خانگی و ساختمان‌سازی می‌گردد. فرآیند گالوانیزاسیون و فرآیند رنگ‌آمیزی بر قیمت نهایی ورق گالوانیزه رنگی تاثیر چشم‌گیری می‌گذارند. قیمت نهایی محصولات با توجه به هزینه‌های مواد اولیه و هزینه‌های جاری تولید تعیین می‌گردد.

 

دسته‌بندی ورق گالوانیزه بر اساس نوع گل

بعد از تولید ورق‌های گالوانیزه به دلایل مختلف، گل‌هایی بر روی سطح آن‌ها ایجاد می‌شود. که شکل این گل‌ها به دلیل ناخالصی‌هایی که در روی استفاده شده وجود دارد و هم چنین سرعت سرد کردن این ورق‌ها، متفاوت خواهد بود. گاهی این گل‌ها کاملاً درشت و واضح هستند که به ورق‌های تولید شده، "گالوانیزه گل درشت" گفته می‌شود. گاهی گل‌ها بسیار ریز بوده یا اصلا معلوم نیستند که به ورق‌های تولید شده، "گالوانیزه ریز گل" یا "بدون گل" گفته می‌شود.

 

عوامل مؤثر در میزان پوشش روی ورق گالوانیزه

با توجه به ضخامت ورق، مقدار پوشش روی به کار رفته در سطح ورق‌های گالوانیزه متفاوت خواهد بود.

 

بهترین برندها و تولیدکنندگان ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه در بازار خرید و فروش مقاطع فولادی به وسیله برندهای مختلف داخلی و خارجی تولید و عرضه می‌شود. خرید هر کدام از این برندها به عواملی همچون نیاز مشتری و بودجه مالی مصرف‌کننده بستگی دارد.

از جمله برندهای خارجی که در بازار داخلی معروف هستند عبارتند از:

 • ورق گالوانیزه چین
 • ورق گالوانیزه امارات
 • ورق گالوانیزه تایوان
 • ورق گالوانیزه جیندال هند

قیمت ورق گالوانیزه چین

برندهای داخلی که از لحاظ کیفیت بسیار عالی هستند عبارتند از:

 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
 • ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
 • ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
 • ورق گالوانیزه هفت الماس

 

تفاوت ورق‌های گالوانیزه کارخانه‌های متفاوت

کارخانه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند که با توجه به نوع دستگاه و فرآیند تولید، ورق‌هایی با کیفیت‌های مختلف تولید می‌کنند. برخی از این کارخانه‌ها را در این قسمت معرفی می‌کنیم:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

در این شرکت ورق‌های گالوانیزه‌ به دو روش نورد گرم و نورد سرد و با ضخامت‌های گوناگون تولید می‌شوند. روش غوطه‌وری گرم روش تولید محصول است و در نهایت ورق‌ها به صورت کلاف سرد خام عرضه می‌شوند. این کلاف‌ها ضخامتی در حدود 0.25 تا 2 میلی‌متر و عرضی مابین 750 تا 1510 میلی‌متر دارند. کلاف دارای قطر داخلی 508 تا 610 و قطر خارجی 900 تا 2000 میلی‌متر است و در آخر وزن آن‌ها در محدوده 3 تا 20 تن می‌باشد. این شرکت دارای ظرفیت تولیدی سالانه حدود 200 هزار تن ورق گالوانیزه است. آنچه که باعث تمایز ورق‌های گالوانیزه این شرکت می‌شود، ناخالصی کم، نقطه جوش مناسب و مقاومت بالای محصولات است. یکی از بهترین ورق‌های گالوانیزه­ موجود در بازار محصول فولاد مبارکه است.

قیمت ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان

 

شرکت صنایع هفت الماس

ظرفیت اسمی این واحد تولیدی در سال 100000 تن ورق گالوانیزه می‌باشد که دارای ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر و عرض 1000 و 1250 میلی‌متر هستند. ورق‌های گالوانیزه تولید شده توسط این شرکت، باعث تامین 15 درصد از نیاز بازار داخلی می‌گردد و از کل ظرفیت تولیدات آن حدود 20 تا 40 درصد به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. بهترین ورق گالوانیزه توسط شرکت هفت الماس تولید می‌شود که کیفیت آن بسیار خوب است.

✅ قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

 

امیرکبیر کاشان

 ورق گالوانیزه این شرکت به سه شکل تولید می‌شود: کلاف، ورق مسطح و ورق فرم‌دار،که ویژگی‌های این ورق‌های تولیدی عبارتند از:

 • کلاف گالوانیزه تولیدی ضخامتی در حدود 1.5-0.25 میلی‌متر دارد.
 • ورق مسطح ضخامتی در حدود 1.2-0.25 میلی‌متر دارد. 
 • ورق فرم‌دار ضخامتی در حدود 0.8-0.4 میلی‌متر دارد.

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه کاشان

 

ورق خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه این شرکت در عین نازکی، فرم‌پذیری بالا، صافی زیاد و رنگ‌پذیری دارای مقاومت می‌باشد و این ویژگی‌ها ورق‌های تولید شده را تبدیل به یکی از مرغوب‌ترین ورق‌های بازار کرده است. مقایسه قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد با محصولات مشابه خارجی نشان‌ می‌دهد که تولید خودرو با این ورق‌ها، قیمت خودرو را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. به طور کلی با احداث این کارخانه، توسعه چشمگیری در صنعت خودروی کشور ایجاد شده است.

✅ قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

 

شرکت صنایع ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال

ویژگی‌های ورق‌های تولید شده این شرکت عبارتند از: مقاوم در برابر خوردگی، دارا بودن سطح براق در کنار زیبایی ظاهری، قابلیت شکل‌دهی و فرم‌پذیری بالا، رنگ‌پذیری مناسب، هزینه کمتر، بازرسی آسان و قابلیت انجام عملیات جوشکاری. این ویژگی‌ها محصول این شرکت را به یکی از باکیفیت‌ترین محصولات موجود در بازار تبدیل ساخته است. از موارد مصرف ورق‌های تولیدی آن اجزای ماشین، لوازم خانگی و صنعت ساختمان است.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

✅ قیمت ورق گالوانیزه سمنان

 

بسته‌بندی ورق گالوانیزه 

ورق گالوانیزه پس از طی نمودن مراحل تولید به مرحله‌ کنترل کیفیت وارد می‌شود و اگر از لحاظ کیفیت مشکلی نداشته باشد، به مرحله بسته‌بندی وارد خواهد شد. در این مرحله، برای بسته‌بندی کردن ورق‌ها معمولا از تسمه فولادی، تسمه گالوانیزه، ورق‌های کاغذی، مقوا و پالت‌های چوبی استفاده می‌شود. برای این کار ابتدا باید ورق گالوانیزه را رول کنند و سپس با کمک انواع تسمه‌ها محکم نمایند. این تسمه‌ها به دو صورت محیطی و شعاعی در اطراف ورق رول شده پیچیده می‌شود و از باز شدن آن ممانعت می‌کند. بر اساس تعداد این تسمه‌ها و متریال مورد استفاده انواع روش‌های بسته‌بندی ورق گالوانیزه به پنج گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

 • بسته‌بندی 601 ورق‌های گالوانیزه
 • بسته‌بندی 621 گالوانیزه
 • بسته‌بندی 631 ورق گالوانیزه
 • بسته‌بندی 641 گالوانیزه
 • بسته‌بندی 651 محصولات گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه را به چه صورتی تشخیص دهیم؟

به طور کلی ورق‌های گالوانیزه دارای سطحی براق و صیقلی هستند و در مقایسه با ورق‌های معمولی دارای شفافیت فوق‌العاده‌ای هستند. همچنین، ورق‌های گالوانیزه پوششی در حدود 10 الی 275 میلی‌متر و ضخامتی معادل با 0.18 الی 6 میلی‌متر دارند. هر حلقه از این ورق‌ها وزنی بین 5 الی 7 تن را دارا می‌باشد. ورق‌های گالوانیزه به 3 دسته ورق‌های گالوانیزه گل درشت، گل ریز و بدون گل تقسیم شده‌اند و هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند.  روش‌ دیگر تشخیص این ورق‌ها لیز بودن سطح آن‌ها است با ریختن آب بر روی سطح آن‌ها شما می‌توانید این مسئله را دریابید. به‌طوری‌که اگر آب بر روی سطح آن به راحتی لیز خورد نشان‌دهنده آن است که سطح ورق فولادی کاملا صیقلی و گالوانیزه می‌باشد.

 •  ورق های گالوانیزه سطحی براق و صیقلی داشته و نسبت به ورق های معمولی از شفافیت فوق العاده ای برخوردارند.
 • پوشش ورق های گالوانیزه در محدوده 10 الی 275 میلی متر بوده و دارای ضخامتی معادل با 0.18 الی 6 میلی متر هستند.
 • وزن هر حلقه از این ورق ها  بین 5 الی 7 تن می باشد.
 • ورق های گالوانیزه به 3 دسته ورق های گالوانیزه گل درشت، بدون گل و گل ریز تقسیم شده اند. 
 • سطح ورق گالوانیزه لیز است،به طوری که آب به راحتی بر روی سطح آن لیز می خورد.

 

تشخیص ورق گالوانیزه تقلبی از اصل

برند سازنده از جمله مواردی است که در نحوه تشخیص ورق گالوانیزه خوب به صنعتگران کمک می‌کند. برای تشخیص ورق گالوانیزه خوب پیش از هر چیزی باید کاربرد آن را در نظر بگیرید. به طور مثال مشخصاتی از ورق گالوانیزه که در کشتی‌سازی مهم هستند، احتمال دارد کاربردی در ساخت لوازم خانگی نداشته باشند. در کل باید قبل از خرید ورق گالوانیزه نکات زیر را بدانید:

تشخیص کیفیت با مشاهده لکه‌ سیاه

مشاهده لکه سیاه روی سطح ورق یکی از نشانه‌های ورق گالوانیزه معیوب است. عواملی که می‌توانند باعث ایجاد لکه شوند شامل سرعت سرد شدن ورق در فرآیند گالوانیزه، زمان قرارگیری ورق در حمام مذاب و افزایش زمان جوشکاری هستند. همچنین نباید زردشدگی و سفید‌زدگی در لابه‌لای ورق مشاهده کنید.

گل‌های روی ورق گالوانیزه

الگوی اسپنگل یا همان گل‌های روی سطح ورق گالوانیزه به سه گروه تقسیم می‌شوند: درشت، متوسط و ریز. در نحوه تشخیص ورق گالوانیزه این مشخصه موثر است. در حقیقت گل‌های سطح فلز در ورق‌های فولادی مرغوب ریز و براق هستند.

سطح براق و صیقلی

سطح براق، صیقلی و شفاف یکی از مشخصات ظاهری اصلی ورق‌ گالوانیزه به شمار می‌آید. این ویژگی ورق گالوانیزه را از انواع ورق سیاه متمایز می‌کند. همچنین سطح ورق گالوانیزه، لیز است به صورتی که روی سطح آن آب جمع نمی‌شود. دقت کنید که ممکن است با گذشت زمان سطح ورق گالوانیزه کمی کدر شود، که این مسئله به کیفیت پایین آن ربطی ندارد.

 

کوتینگ در ورق گالوانیزه به چه معناست و استاندارد آن چقدر است؟

در ورق‌های گالوانیزه کوتینگ coating برای تعیین نمودن مقدار فلز روی به کار رفته در دو طرف ورق گالوانیزه می‌باشد که بر حسب گرم در هر مترمربع مشخص می‌شود. با توجه به ضخامت ورق، مقدار پوشش روی به کار رفته در سطح این ورق‌ها دارای مقادیر متفاوتی است. بنابراین هرچقدر کوتینگ در ورق‌های گالوانیزه بیشتر باشد کیفیت ورق گالوانیزه تولید شده نیز بیشتر خواهد بود. برای ورق های گالوانیزه گرم در بازار کوتینگ گالوانیزه از  Z100 تا Z350 تولید می‌شود که این مقدار با توجه به نوع کاربرد و سطح خوردگی انتخاب می‌گردد.

 

نحوه محاسبه وزن ورق گالوانیزه

استفاده از فرمولهای موجود یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه می‌باشد. این فرمول به شرح زیر است:

طول ورق (m) * عرض ورق (mm) * ضخامت ورق (mm) * عدد چگالی آهن / 1000

میزان چگالی آهن 7.86 می‌باشد ولی در محاسبات ورق‌های گالوانیزه ایرانی بهتر است در فرمول عدد 8 را قرار دهید. در محاسبه وزن آهن آلات به کار بردن این فرمول تا حد زیادی دقیق است.

همچنین روش دوم برای به دست آوردن وزن ورق گالوانیزه مراجعه به جدول وزن ورق گالوانیزه خواهد بود. 

 

ورق گالوانیزه شیروانی

عمدتا ورق شیروانی جهت ساخت سقف‌ها به کار برده می‌شود و طرح‌های متعددی نیز دارد. از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین انواع فرم شیروانی عبارتند از: فرم سینوسی یا کرکره‌ای، شیروانی شادولاین و شیروانی ذوزنقه‌ای.

 

سخن پایانی

همانطور که در این مقاله اشاره کردیم ورق‌های گالوانیزه از جمله ورق‌های پرمصرف در صنایع مختلف هستند که دارای انواع مختلفی نیز می‌باشند. این ورق‌ها به دو روش گرم و سرد تولید می‌شوند. این ورق‌ها مزایای بی‌شماری نیز دارند. هنگام خرید این ورق‌ها باید نکاتی را مورد توجه قرار دهیم که در این مقاله به آن‌ها اشاره نمودیم. کارخانه‌های مختلفی مشغول به تولید و عرضه این محصول هستند که محصولات تعدادی از آن‌ها نسبت به بقیه کیفیت بالاتری دارند. به طورکلی قیمت این ورق‌ها مانند دیگر مقاطع فولادی به صورت روزانه تغییر می‌کند که بهتر است قبل از خرید به این نکته توجه نمایید.

مجموعه همراه فلز با سال‌ها سابقه درخشان در زمینه فروش محصولات آهنی و فولادی توانسته تمامی قیمت‌های موجود در سایت خود را کاملا به روز به نمایش بگذارد و همچنین با کمک نمودار قیمتی خود، تمامی تغییرات پیش آمده در طی ماه‌های گذشته را به اطلاع مشتریان گرامی برساند.

 

قیمت انواع ورق فولادی نورد سرد

قیمت ورق روغنی

قیمت روز ورق رنگی

خرید ورق عرشه فولادی

 

قیمت انواع ورق فولادی نورد گرم 

قیمت روز ورق st37

خرید و فروش ورق st52

قیمت امروز ورق آجدار

قیمت ورق ck45

نرخ ورق اسیدشویی

 

قیمت انواع ورق استیل، آلومینیوم و مس

قیمت روز ورق مسی

✅ قیمت ورق استنلس استیل

ورق آلومینیوم

 

سوالات متداول

✅  همراه فلز ورق گالوانیزه را به دو حالت شیت و رولی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

✅  شرکت همراه فلز برای سهولت در کار مشتریان توانایی انجام خدمات نواربری، رنگ آميزی الكترواستاتيک، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌های پوششی، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌های صنعتي را روی ورق گالوانیزه دارد.

✅  ورق گالوانیزه فولاد مبارکه، کارخانه تاراز چهار محال، کارخانه روی اندود، کارخانه سمنان، ورق گالوانیزه شهرکرد، کاشان، ورق گالوانیزه هفت الماس در همراه فلز به فروش می رسد.

✅  ورق گالوانیزه با عرضهای 1000 و 1250 میلیمتر و در ضخامت 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 70، 80، 90، 100، 120، 125، 150، 200 و 300 میلیمتر عرضه می شود.

البته ابعاد ورق ها می تواند به سفارش مشتری تغییر کند.

✅  قیمت ورق گالوانیزه مانند قیمت سایر ورق‌ها بر حسب کیلوگرم تعیین می‌شود، پس برای محاسبه قیمت هر متر مربع ورق گالوانیزه باید وزن هر متر مربع را محاسبه کرد.

✅  جواب کوتاه، نه است. استفاده مستقیم از رنگ معمولی روی فولاد گالوانیزه باعث کنده شدن آن می شود، چون فلز روی که در سطح ورق گالوانیزه قرار دارد مانع از چسبندگی رنگ به ورق می شود. برای رنگ کردن ورق گالوانیزه باید از رنگ مخصوصی استفاده کرد.

 1.  سریعتر از رنگ معمولی خشک می شود.
 2. چسبندگی بالایی دارد.
 3. چروک نمی شود و بعد از خشک شدن به صورت پودری ریزش نمی کند.
 4. در برابر حرارت و دمای بالا مقاوم است، تغییر رنگ نمی دهد و ذوب هم نمی شود.
 5. این رنگ قابلیت تعمیر دارد و اگر ورق دچار خراشیدگی شود با محلول ترمیمی که حاوی RAL باشد قسمت آسیب دیده را می توان ترمیم کرد.
 6. ضد اشعه UV خورشید است.
 7. در برابر شرایط آب و هوایی سخت مقاوم است.
 8. قابلیت شست و شو دارد.
 9. مانند عایق بر روی ورق عمل می کند و مانع هدر رفتن انرژی سرمایش و گرمایش می شود.
 10. اجرای آن راحت است و می توان با قلم مو و اسپری ورق را رنگ کرد.
 11. قابلیت رنگ آمیزی مجدد دارد.
 12. با همه شرایط آب و هوایی سازگار است.
 13. در برابر ضربه و چکش مقاومت دارد.

✅  هنگامی که ورق فلزی مانند فولاد تحت فرآیند گالوانیزه شدن قرار گرفته باشد، می تواند از کاربردهای مختلف ساختمانی مانند سایبان، قاب ساختمان، نرده ها، راهروهای صنعتی و موارد مشابه بهره مند شود

✅  یکی از مزایای اصلی استفاده از ورق گالوانیزه دوام آن است، داده ها نشان می دهد که گالوانیزه می تواند بین 34 تا 170 سال از فولاد محافظت کند.

 چقدر طول می کشد ورق گالوانیزه زنگ بزند؟

✅  پوشش روی فولاد گالوانیزه در خورنده ترین خاک 35 تا 50 سال و در خاکی که عوامل خورنده کمتری دارد 75 سال یا بیشتر دوام می آورد. اگرچه رطوبت بر خوردگی تأثیر می گذارد، اما خود دما تأثیر کمتری دارد. پوشش های روی گالوانیزه در دماهای بسیار سرد و گرم به خوبی پاسخ می دهند.

✅  پوشش روی فولاد گالوانیزه در خورنده ترین خاک 35 تا 50 سال و در خاکی که عوامل خورنده کمتری دارد 75 سال یا بیشتر دوام می آورد. اگرچه رطوبت بر خوردگی تأثیر می گذارد، اما خود دما تأثیر کمتری دارد. پوشش های روی گالوانیزه در دماهای بسیار سرد و گرم به خوبی پاسخ می دهند.

✅  مهمترین گام در جلوگیری از خوردگی فولاد گالوانیزه دور نگه داشتن آن از محیط هایی است که در معرض مواد با pH کمتر از 6 یا بالاتر از 12 است. یک طرف این نیاز این است که مهم است که فولاد گالوانیزه را از باران اسیدی دور نگه دارید.

✅  پوشش های گالوانیزه با وجود عمر طولانی و مقاومت در برابر خوردگی، همچنان در معرض خش، ترک خوردن و آسیب های مشابه هستند.

✅  گالوانیزه کردن ورق علاوه بر اینکه باعث  حفاظت کاتدی ورق می شود، به عنوان سپری مانع از رسیدن عوامل خورنده به ورق می شود و سازه را بدون احتمال زنگ زدگی و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری به مدت 75 سال محافظت می کند، ولی رنگ فقط یک محافظ مانع است و هنگامی که خراش و ترک ایجاد می شود، خوردگی فولاد زیرین به سرعت اتفاق میفتد.

✅  برای جوشکاری ورق گالوانیزه، به یک جوشکار ماهر نیاز است. ابتدا باید روی گالوانیزه در ناحیه جوشکاری پاک شود و بعد از پایان جوشکاری، ورق مجددا گالوانیزه شود.

✅  ورق گالوانیزه را می توان به روش جوشکاری با اشعه لیزر، جوشکاری مقاومتی، جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز محافظ و جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز محافظ جوش داد.

✅  ورق گالوانیزه برای محیط های دریایی ایده آل است زیرا یک لایه محافظ روی فولاد قرار دارد. فولاد استاندارد از آهن و سایر فلزات ساخته شده است و آهن با آب شور واکنش داده و در نتیجه زنگ می زند. لایه روی (zn) که سطح ورق گالوانیزه را پوشانده مانع از زنگ زدن فولاد می شود. 

✅  انجمن غذا و دارو (FDA) استفاده از ورق گالوانیزه را برای تهیه و انتقال مواد غذایی برای همه کاربردها به استثنای غذاهایی که محتوای اسیدی بالایی دارند مانند گوجه فرنگی، پرتقال، لیموترش و سایر میوه ها تایید کرده است.

✅  خیر، فولاد زنگ نزن به دلیل اینکه توسط کروم پوشش داده شده اند از ورق گالوانیزه که با فلز روی پوشش داده شده است، قوی تر است. ولی قیمت ورق گالوانیزه ارزانتر است و اگر در سازه ای نیاز به استحکام خیلی زیاد نیست می توان از ورق گالوانیزه استفاده کرد. قیمت ورق استنلس استیل 4 تا 5 برابر ورق گالوانیزه است.

✅  ورق گالوانیزه بسیار مستحکم تر از ورق آلومینیوم است، از ورق گالوانیزه برای پروژه هایی که به استحکام و دوام بیشتری نیاز دارند استفاده می شود، ولی ورق آلومینیوم هرگز دچار خوردگی نمی شود. قیمت ورق آلومینیوم گران تر از ورق گالوانیزه است.

✅  ورق گالوانیزه خاصیت مغناطیسی دارد،  زیرا فلز پایه فولادی مغناطیسی است. فولاد گالوانیزه با یک لایه نازک روی پوشانده شده است و این فرآیند با قدرت مغناطیسی فولاد تداخلی ندارد.

✅  سطل های فولادی گالوانیزه، وان ها و سایر محصولات خانگی گالوانیزه در شکل نهایی خود هیچ خطر سمی برای بزرگسالان، کودکان، گیاهان یا حیوانات ندارند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به "فروشگاه اینترنتی همراه فلز" است.

استعلام قیمت

company logo