همراه فلز
همراه فلز
 • همراه فلز
 • اطلاعات کاربردی

گروه مصرف اصلی

 • گروه مصرف فرعی
 • یخچال سازی
 • رادیاتور سازی
 • صنایع روشنایی
 • اجاق گاز
 • هود
 • آبگرمکن
 • پنکه سقفی
 • تخته وایت برد
 • لوله
استاندارد
کاربرد عمومی
مصرف کششی
مصرف کششی عمیق
جهت مصارف با کاربردهای کششی و شکل دهی سرد
قطعه سازی و صنایع ساختمانی
دانلود استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد