همراه فلز
همراه فلز
  • همراه فلز
  • استعلام قیمت
  • انتخاب کالا
  • پیوست فایل

استعلام قیمت از طریق انتخاب کالا

نام و مقدار کالاهای مورد نظرتان را وارد کنید و با افزودن کالاها به لیست، پیش فاکتور بسازید و آن را دریافت کنید

ردیفنام کالاواحدمقدارمبلغ واحد (ریال)مبلغ واحد با ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)حذف
جمع کل:
جمع کل به حروف:
مبلغ قابل پرداخت: